Nu har vi integrerat världens säkraste betalningsplattform på vår marknadsplats så att du kan köpa och sälja säkert med främlingar på nätet.

Handla säkert med Trustap betalningsplattform

Trustap är en säker transaktionsplattform som helt skyddar dig från att bli lurad när du vill köpa eller sälja med någon du inte känner. Oavsett om du är en köpare eller säljare fungerar Trustaps säkra onlinebetalningsapp som ett skyddsnät för dig.

Som Trustap-köpare kan du spåra din transaktion varje steg på vägen. Dina pengar kommer att hållas säkert tills du är nöjd med det du har köpt.

Som Trustap-säljare kan du vara säker på att köparens identitet har verifierats. Du kommer att kunna se exakt när pengarna har skickats så att du kan fortsätta med transaktionen utan några bekymmer.

Trustap kombinerar onlinebetalningar med möten ansikte mot ansikte för att tillhandahålla ett säkert och effektivt sätt att göra peer-to-peer-betalningar med främlingar online eller personligen i en enkel process i fyra steg.

Online (på nätet)

Köparen skickar in betalningen till ett virtuellt kassaskåp som kallas Trustap Hold.

Säljaren skickar varan i fråga med post som inkluderar försändelskod, så att både köparen och säljaren kan följa hela resan.

Köparen undertecknar för paketet och inleder en 24-timmars reklamationsperiod, under vilken tid köparen kan inspektera varan för att säkerställa att den är enligt beskrivningen av säljaren. Om så inte är fallet kan köparen framföra klagomål.

När 24-timmars reklamationsperioden har löpt ut och inga klagomål görs av köparen, släpper Trustap omedelbart pengarna till säljaren och slutför transaktionen.

Förklarande video


Ansikte mot ansikte

Köparen betalar en återbetalningsbar deposition till ett virtuellt kassaskåpet som kallas Trustap Hold. Detta ger säljaren bevis på köparens engagemang och intresse för varan.

Köpare och säljare möts ansikte mot ansikte där varan kan kontrolleras. Om de är nöjda med varan förhandlar de om slutpriset med säljaren.

När båda parter kommit överens om ett slutligt pris överför köparen återstoden av medlen till Trustap Hold - exklusive det belopp som redan inbetalats och ingår i insättningen.

När 24-timmars reklamationsperioden har löpt ut och inga klagomål görs av köparen, släpper Trustap omedelbart pengarna till säljaren och slutför transaktionen.

Förklarande video


Avgifter

Trustap debiterar köparen en fast serviceavgift på 40 cent plus 3 procent av summan som överförs.

Vanliga frågor - FAQ

Vem betalar avgifterna?

Köparen betalar Trustap-avgiften. Det är upp till köparen och säljaren själva att avgöra vem som betalar eventuella avgifter i samband med leverans eller överlämnande av en vara. För de flesta transaktioner kommer dessa avgifter ungefär att ta bort varandra. I situationer där detta inte är fallet eller användare inte vill strukturera transaktionen på det sättet, måste användarna räkna in nödvändiga avgifter i sitt överenskomna pris. Vid återbetalning ska köparen betala för att paketet ska returneras till säljaren. I undantagsfall kommer ett reklamationsformulär att göras tillgängligt och Trustap kommer att återbetala kostnaden för leveransen.

Vem betalar postningskostnaderna?

Trustap rekommenderar att säljaren ska stå för kostnaden för portot när de skickar varan. Detta kan dock, liksom Trustaps avgift, förhandlas mellan köparen och säljaren och inkluderas i priset som betalas för varan.

Om en vara behöver returneras föreslår Trustap att köparen betalar eventuella portoavgifter för att returnera varan till säljaren.

Vad är ett escrow-liknande konto?

Om dina pengar finns på ett depositionsliknande konto betyder det att de innehas av en tredje part (Trustap) på uppdrag av de andra två parterna (köpare och säljare) i en transaktion. Med Trustaps online- och ansikte-mot-ansikte-modeller hålls pengarna i upp till 24 timmar efter att köparen signerat för eller tagit emot varan i fråga.

Hur fungerar återbetalningar?

Återbetalningar fungerar som en normal transaktion men omvänt, vilket innebär att köparen måste returnera varan. När säljaren fått det och 24-timmars reklamationsperioden har löpt ut, återbetalas köparen.

Har du fler frågor? Läs mera på Trustap Frequently Asked Questions - FAQ (på engelska)

Behöver du hjälp?

Kontakta Trustap help@trustap.com

Vänligen,
Findit teamet